Jaunumi

Bērnības valstu ģenerāļu atvēršana


Ģimenes un solidaritātes lietu valsts sekretāre Nadīna Morano vakar uzsāka bērnības ģenerāļu štatus. (Ziņas par 17.02.2010.)

  • Vispārējie bērnības stāvokļi, kuru atklāja Nadīna Morano, atklāja vakar. Tās notiks sadarbībā ar bērnu aizsardzības asociācijām, ģenerālpadomēm un visiem bērnu aprūpes speciālistiem. Šo diskusiju mērķis ir stiprināt bērnu aizsardzības politiku.

Šīs Ģenerāļvalstis tiks artikulētas ap 5 punktiem

Vietas bērni ir pakļauti riskam. Pastipriniet svītras modrību, pamanot riskantu situāciju pazīmes.Padziļiniet sociālo darbinieku komandējumusattīstot kvalitatīvu atbalstu ģimenēm, kurām tā nepieciešama.Atļaut atbalstu vecākiem, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem vecākiem tikt galā ar viņu lomu. Trast risinājumus ģimeņu atbalstam dzīvo nedrošās situācijās. Novērst bīstamas spēles veicinot jauniešu, vecāku un skolotāju informētību.
  • Pēc šīm debatēm, grupai jāsniedz ziņojums aprīļa beigās.

Alisons Novics