Video

Epidurālā


Epidurālā līdzekļa uzstādīšana prasa labu tehnikas vadību un reālu topošās mātes klausīšanos. Dialoga laikā jāatrod pareizā deva, lai visā piegādes laikā saglabātu pietiekamu muskuļu spēju. Sīki skaidrojumi.

Sasniegums: Džūlija Ledru
Montāža: Džūlija Ledru
Sasniegums: Kristīne Kointe