Aptaujas

Ideāla bērnudārzs, kā tas ir? 5.jautājums


Cik bieži bērnudārzā jāorganizē tikšanās ar vecākiem?
Sniedziet mums savu viedokli, izvēloties atbildi, kas šķiet visatbilstošākā no zemāk piedāvātajām.

5- Cik bieži bērnudārzā jāorganizē individuālas un obligātas tikšanās ar vecākiem?

Reizi gadā. Reizi ceturksnī. Pēc vecāku vai skolas pieprasījuma.

balsot

<Rezultāti>