Video

Cūkas Gideona Ziemassvētki


Bija pēdējās svētdienas rīts pirms Ziemassvētkiem. Gideons mazo cūku šņukstēja un stāvēja uz baltajām kājām, satraukti atrodot savus draugus ... atklāj pārējo stāstu kopā ar Virdžīniju Ledojenu.

Izdrukājiet stāstuIzdrukājiet krāsojumu

Mūsu 24 Ziemassvētku stāsti

Sasniegums: Džūljens Luets
Montāža: Džūljens Luets
Sasniegums: Stéphanie Letellier / Isabelle Raul