Memurun fazla mesai zaferi

Memurun fazla mesai zaferi
Fazla mesai yapmak isteyen memura izin verilmeyince dava açtı. Abone ol

Ankara Vergi Dairesinde çalışan sendika üyesi bir kadın memur, fazla mesai yapmasına izin verilmemesi üzerine açtığı davayı kazandı. Büro Emekçileri Sendikası üyesi Hatice Özlem Özdemir, servis şefi olarak görev yaptığı Ankara Vergi Dairesi tarafından fazla çalışma ile ilgili olarak gönderilen taahhütnameyi imzaladığı halde, fazla çalışmaya kalmasının uygun olmadığı gerekçesiyle ismine listede yer verilmemesi üzerine dava açtı.
google reklamları
Dava dilekçesinde, söz konusu işlemin hukuki ve yasal dayanaktan yoksun olduğu savunularak, mesaisine ihtiyaç duyulan personelin fazla mesaiye kalabileceği, idarece belirlenen kıstasların ise objektif olmadığı belirtildi. Bulunduğu birimde sadece Özdemir'in talebinin kabul edilmemesinin hizmet gerekçesi açısından hukuka aykırı olduğu görüşüne yer verilen dilekçede, sendikal faaliyeti olan memurların fazla mesaiye bırakılmamasının idarenin objektif davranmadığını gösterdiği öne sürüldü.

Dilekçede, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının fazla mesaiye kalma isteğinin reddine ilişkin işleminin iptali ve maruz kaldığı zararın hak ediş tarihi itibariyle yasal faiziyle birlikte tazmini talep edildi. Mahkemenin, kararında, idarelerin kamu hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesi için gereken önlemleri almak, bu hizmetin hangi araç ve yöntemlerle daha iyi sunulacağını belirlemek ve bu hizmeti sunacak görevliler için gerekli önlemleri alma yetisine sahip olduklarına işaret edilerek, "Ancak alınacak tedbirlerde, personel seçiminde ve fazla mesai koşullarının belirlenmesinde objektif olmaları, belirleyecekleri kuralların kabul edilebilir ve herkese aynı mesafede olması gerekmektedir" denildi.

Kararda, Ankara Vergi Dairesi Müdürlüğünce objektif kriterlere ve Fazla Çalışmalara İlişkin Genel Usul ve Esaslar'da öngörülen kriterlere uygun belirleme yapılmadığı, sübjektif kriterler ile fazla çalışma yönteminin belirlendiği, dolayısıyla işlemin bu haliyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldığı bildirildi.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI